Personverninformasjon

 

1. Introduksjon

Norion Bank AB (org.nr. 556597–0513) («Norion Bank», «vi», «vår» eller «oss») er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger i henhold til EUs personvernforordning (også kalt GDPR).

Norion Bank har tre merkevarer: Norion Bank (bedrift og eiendom), Walley (betalingsløsning) and Collector (privat). Denne personverninformasjonen retter seg mot fysiske personer – innen personvernterminologi kalt «den registrerte» – som får sine personopplysninger behandlet av Norion Bank, uavhengig av om du opptrer på vegne av en bedrift eller annen juridisk enhet, eller som forbruker («kunde(r)», «du», «din» eller «dine»).

Denne personverninformasjonen beskriver hva slags opplysninger Norion Bank, gjennom merkevaren Walley, samler inn og behandler når du bruker Walleys produkter eller tjenester, inkludert Walleys kasseløsning og betalingsløsninger, og når du som butikkinnehaver er i kontakt med Walley.

Informasjonen beskriver videre hvorfor vi bruker personopplysninger, hvordan vi bruker personopplysninger, hvor vi henter personopplysninger fra og hvordan vi deler personopplysninger. Vi forklarer også hvilke rettigheter du har i henhold til EUs personvernforordning og hvordan du kan komme i kontakt med medarbeidere i Norion Bank.

For informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger når du bruker tjenester levert fra bankens to andre merkevarer (Norion Bank og Collector), viser vi til den respektive informasjonen om personopplysninger på norionbank.no og collector.no.

Behandlingsansvarlig: 

Postboksadresse:

Norion Bank AB

Box 11914, 404 39 Göteborg

Organisasjonsnr: 556597–0513

Telefon: +46 10-161 00 00

Besøksadresse: Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg

E-post: privacy@norionbank.se

2. Rettslig grunnlag

I henhold til EUs personvernforordning kreves det alltid et rettslig grunnlag (lovgrunnlag) for at Norion Bank skal ha rett til å behandle personopplysninger. Vi bruker følgende fire rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger i forbindelse med merkevaren Walley:

 • Oppfyllelse av avtale – Personopplysninger kan behandles dersom det er nødvendig for å oppfylle en avtale/kontrakt som en fysisk person er part i, eller for å iverksette tiltak på anmodning fra en fysisk person før en slik avtale inngås.
 • Rettslig forpliktelse – Personopplysninger kan behandles hvis det er nødvendig for at Norion Bank skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse eller etterleve en beslutning fra offentlige myndigheter.
 • Berettiget interesse – Personopplysninger kan behandles på grunnlag av Norion Banks eller en tredjeparts berettigede interesse. Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger som gjøres på grunnlag av Norion Banks eller en tredjeparts berettigede interesse. Se avsnitt 8 «Dine rettigheter» for mer informasjon om retten til å protestere.

  Hvis du vil ha nærmere informasjon om Norion Banks eller en tredjeparts berettigede interesse, se avsnittet nedenfor som inneholder informasjon om formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Hvis du vil vite mer om hvordan vi har vurdert Norion Banks og tredjeparts berettigede interesse gjennom en såkalt interesseavveining, er du velkommen til å kontakte oss på privacy@norionbank.se.
 • Samtykke – Personopplysninger kan behandles hvis du har samtykket til behandling for ett eller flere spesifikke formål. Når det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er samtykke, må du gi slikt samtykke for at personopplysningene skal kunne behandles. Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket ved å sende en e-post til privacy@norionbank.se. Vi vil da ikke lenger ha rett til å behandle dine personopplysninger basert på samtykke. Merk at tilbaketrekking av samtykke ikke påvirker lovligheten av en eventuell behandling som er gjennomført på bakgrunn av ditt samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

 

 

3. Hvilke personopplysninger behandler vi og hvorfor?

I tabellene nedenfor beskrives formålene som vi behandler dine personopplysninger for, dvs. hvorfor personopplysningene dine blir behandlet. Vi beskriver også hvilke personopplysninger som behandles og om disse er innhentet direkte fra deg eller fra en tredjepart, En tredjepart er for eksempel tilknyttede butikker og leverandører av betalingstjenester. Vi forklarer også det rettslige grunnlaget som vi baserer oss på ved behandling av personopplysninger i henhold til EUs personvernforordning.

Se mer informasjon om Walleys produkter og tjenester, både for privatpersoner og bedrifter, på www.walley.no.

3.1 Når du bruker Walleys produkter eller tjenester

Formål

Kategorier av personopplysninger (som du oppgir)

Kategorier av personopplysninger (som samles inn fra en tredjepart)

Rettslig grunnlag i henhold til personvernforordningen

Annet

Sikre og bekrefte identiteten din.

Kontakt- og identifikasjonsopplysninger i tilfeller der Walleys kasseløsning brukes: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer, post-/leveringsadresse, e-postadresse, telefonnummer og bank-ID.

Informasjon du oppgir til vår kundeservice: f.eks. opptak av telefonsamtaler, chattesamtaler eller e-postkorrespondanse.


Kontaktopplysninger du oppgir til butikken: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer, post-/leveringsadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Opplysninger om din folkeregistrerte adresse kan også innhentes fra SPAR eller kredittvurderingsbyråer.


Oppfyllelse av avtale med en fysisk person.

Rettslig forpliktelse til å fastslå kunders identitet i henhold til hvitvaskingsloven.

Norion Banks og andre kunders berettigede interesse i å forhindre svindel og beskytte kundeopplysninger mot uautorisert utlevering og bruk.


 

Gjøre en vurdering av din evne til å betale tilbake kreditt samt en risikoanalyse i forbindelse med søknad om enhver form for kreditt hos Norion Bank (Walley).

Informasjon om økonomien din: f.eks. inntekt, betalingsanmerkninger, betalingspålegg og gjeldssanering.

Informasjon som du oppgir til vår kundeservice: f.eks. opptak av telefonsamtaler, chattesamtaler eller e-postkorrespondanse.

Hvis Walley kredittprodukter brukes, innhenter vi følgende informasjon fra kredittvurderingsbyråer:

Informasjon om økonomien din: f.eks. inntekt, betalingsanmerkninger, betalingspålegg og gjeldssanering.

Oppfyllelse av avtale med en fysisk person.

Rettslig forpliktelse til å dokumentere god kredittgivningspraksis henhold til lovgivning om forbrukerkreditt.

Norion Banks berettigede interesse i å etterleve Finanstilsynets generelle råd om kreditter i forbrukerforhold.

Behandlingen inkluderer profilering og automatisert beslutningstaking, se avsnitt 9 nedenfor.
Dokumentere, administrere og oppfylle den avtalen du har inngått med Norion Bank (Walley).

Kontaktopplysninger i tilfeller der Walleys kasseløsning brukes: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer, post-/leveringsadresse.

Informasjon om enheten din (datamaskin, telefon eller lignende): f.eks. IP-adresse, informasjon om enheten din og enhetsinnstillinger.

Informasjon som du oppgir til vår kundeservice: f.eks. opptak av telefonsamtaler, chattesamtaler eller e-postkorrespondanse.

Betalingsopplysninger i tilfeller der Walleys kasseløsning brukes: f.eks. telefonnummer, opplysninger om kreditt- og debetkort (kortnummer, utløpsdato og CVV-kode), kontonummer og banknavn.

 

Kontaktopplysninger du oppgir til butikken: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer, post-/leveringsadresse.

Opplysninger om kjøpet ditt: f.eks. opplysninger om din interaksjon med butikken, bestilling, betalingsmetode og levering.

Vi samler inn informasjon fra leverandører av betalingstjenester: f.eks. betalingsmiddel, bank og betalingsdato.

Opplysninger om din folkeregistrerte adresse kan også innhentes fra SPAR eller kredittvurderingsbyråer.

Oppfyllelse av avtale med en fysisk person eller butikk.

Norion Banks berettigede interesse i å oppfylle en avtale som er inngått med en juridisk person.

 

 

Sende informasjon til deg (f.eks. på e-post) om tjenesten(e) du bruker (omfatter ikke markedsføring).

 

 

Kontaktopplysninger: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer, post-/leveringsadresse, e-postadresse og telefonnummer.

 

 

Oppfyllelse av avtale med en fysisk person eller butikk.

Norion Banks berettigede interesse i å oppfylle en avtale som er inngått med en juridisk person.

 

Stille Walleys kasseløsning til rådighet for deg når du kjøper et produkt eller en tjeneste fra en butikk som tilbyr Walleys kasseløsning som betalingsløsning eller noen av Walleys kredittprodukter.

 

Kontakt- og identifikasjonsopplysninger i tilfeller der Walleys kasseløsning brukes: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer, post-/leveringsadresse og bank-ID.

Opplysninger om kjøpet ditt: f.eks. opplysninger om din interaksjon med butikken, betalingsmetode og levering.

Informasjon om enheten din (datamaskin, telefon eller lignende): f.eks. IP-adresse, informasjon om enheten din og enhetsinnstillinger.

Ulike betalingsopplysninger vil bli behandlet avhengig av hvilken betalingsmetode du velger: f.eks. telefonnummer, opplysninger om kreditt- og debetkort (kortnummer, utløpsdato og CVV-kode), kontonummer og banknavn.

 

Kontaktopplysninger du oppgir til butikken: f.eks. navn, personnummer, e-postadresse, telefonnummer og post-/leveringsadresse.

Opplysninger fra butikken om kjøpet ditt: f.eks. opplysninger om din interaksjon med butikken, bestilling, betalingsmetode og levering.

Opplysninger fra leverandører av betalingstjenester om betalingen din: f.eks. betalingsmiddel, bank og betalingsdato.

Opplysninger om din folkeregistrerte adresse kan også innhentes fra SPAR eller kredittvurderingsbyråer.

 

Norion Banks berettigede interesse i å tilby betalingstjenesten til deg.

 

 

Gi deg tilgang til Walleys app eller nettsted (my.walley.se) slik at du kan få en oversikt over kjøpene og fakturaene dine.

 

Kontaktopplysninger: f.eks. navn, e-postadresse og post-/leveringsadresse.

Innloggingsinformasjon: personnummer og bank-ID.

Opplysninger om kjøpet ditt: f.eks. betalingsmetode og levering.

Kontoopplysninger for betaling eller refusjon: f.eks. kontonummer, banknavn.

Informasjon om enheten din (datamaskin, telefon eller lignende): f.eks. IP-adresse, informasjon om enheten din og enhetsinnstillinger.

 

Kontaktopplysninger du oppgir til butikken: f.eks. navn, e-postadresse og post-/leveringsadresse.

Opplysninger fra butikken om kjøpet ditt: f.eks. bestilling, betalingsmetode og levering.

Opplysninger fra leverandører av betalingstjenester om betalingen din: f.eks. betalingsmiddel og betalingsdato.

 

Norion Banks berettigede interesse i å gi deg tilgang til Walleys app eller nettsted (my.walley.se) slik at du kan få en oversikt over kjøpene og fakturaene dine.

 

 

Administrere eventuelle refusjoner eller klager etter at du har bedt om refusjon på butikkens nettsted og en tilbakebetaling skal foretas til din konto.

Betalingsopplysninger eller konto for tilbakebetalinger: f.eks. betalingsmiddel eller kontonummer og banknavn.

Opplysninger fra butikken om kjøpet ditt: f.eks. bestilling, beløp og betalingsmetode.

Oppfyllelse av avtale med en fysisk person.

 

Tilby en tjeneste til deg når du kontakter Walleys kundeservice på e-post, telefon, chat eller post.

Kontaktopplysninger: f.eks. telefonnummer, navn, post-/leveringsadresse, e-postadresse og personnummer.

Opplysninger om kjøpet ditt: f.eks. opplysninger om din interaksjon med butikken, betalingsmetode og levering.

Informasjon om enheten din (datamaskin, telefon eller lignende): f.eks. IP-adresse, informasjon om enheten din og enhetsinnstillinger.

Informasjon om enheten din (datamaskin, telefon eller lignende): f.eks. IP-adresse, informasjon om enheten din og enhetsinnstillinger.

Opplysninger fra butikken om kjøpet ditt: f.eks. bestilling, beløp og betalingsmetode.

Norion Banks berettigede interesse i å tilby kundeservice til deg.

 

Tilby deg support og service når du som representant for en tilknyttet butikk kontakter kundeservice for butikker på e-post eller telefon.

Kontaktopplysninger: f.eks. navn, e-postadresse og telefonnummer.

 

Oppfyllelse av avtale med tilknyttede butikker.

 

3.2 For å forhindre hvitvasking, terrorfinansiering og svindel samt for sikkerhetsformål

Formål

Kategorier av personopplysninger (som du oppgir)

Kategorier av personopplysninger (som samles inn fra en tredjepart)

Rettslig grunnlag i henhold til personvernforordningen

Annet

Forhindre at tjenestene våre, for eksempel Walleys mobilapp og nettsted, misbrukes eller utnyttes på måter som strider mot loven eller generelle vilkår og betingelser.

Informasjon om enheten din (datamaskin, telefon eller lignende): f.eks. IP-adresse, informasjon om enheten din og enhetsinnstillinger.

Teknisk informasjon: f.eks. svartid for nettsider.


 

Rettslig forpliktelse i henhold til personvernforordningen til å beskytte personopplysninger.

Norion Banks berettigede interesse i å arbeide med systematisk nettverks- og informasjonssikkerhet for å beskytte deg og andre kunder samt Norion Bank.


 
Opprettholde og foreta systematisk arbeid med informasjonssikkerhet.

Kontaktopplysninger: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer og post-/leveringsadresse.

Informasjon om økonomien din: f.eks. informasjon om inntekt, betalingsanmerkninger, betalingspålegg og gjeldssanering.

Betalingsopplysninger: f.eks. opplysninger om kreditt- og debetkort (kortnummer, utløpsdato og CVV-kode), kontonummer og banknavn.

Informasjon om enheten din (datamaskin, telefon eller lignende): f.eks. IP-adresse, informasjon om enheten din og enhetsinnstillinger.


Opplysninger om kjøpet ditt fra tilknyttet butikk: f.eks. opplysninger om din interaksjon med butikken, bestilling og levering.

Rettslig forpliktelse i henhold til personvernforordningen til å beskytte personopplysninger.

Rettslig forpliktelse til å arbeide med systematisk nettverks- og informasjonssikkerhet i henhold til Finanstilsynets forskrifter og generelle retningslinjer om informasjonssikkerhet, IT-virksomhet og innskuddsordninger.


 
Forhindre at Norion Banks virksomhet blir brukt til hvitvasking eller terrorfinansiering. Personopplysninger behandles for å innhente informasjon om alle kunder, slik at banken får en forståelse av hvem kunden er og hvordan kunden har tenkt å bruke bankens tjenester og produkter. Formålet er å oppdage avvik og forhindre at banken brukes til kriminelle formål.

Kontaktopplysninger: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer og post-/leveringsadresse.

Informasjon om økonomien din: f.eks. informasjon om inntekt, betalingsanmerkninger, betalingspålegg og gjeldssanering, i tillegg til opplysninger om hvor bestemte betalinger kommer fra eller hva de skal brukes til.

Betalingsopplysninger: f.eks. kontoinformasjon, opplysninger om kreditt- og debetkort (inkl. transaksjoner).

Opplysninger om kjøpet ditt: f.eks. opplysninger om din interaksjon med butikken og levering.


Opplysninger om kjøpet ditt fra tilknyttet butikk: f.eks. opplysninger om din interaksjon med butikken, bestilling og levering.

Også opplysninger fra eksterne lister, såkalte PEP-lister, som omfatter personer som har eller har hatt en viktig offentlig stilling og derfor anses for å være en politisk eksponert person («PEP»), og deres nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere. Listen inneholder informasjon som navn, fødselsdato, fødested, yrke og/eller stilling og årsaken til at personen er oppført på listen.


Rettslig forpliktelse i henhold til hvitvaskingsloven.


Behandlingen inkluderer profilering og automatisert beslutningstaking, se avsnitt 9 nedenfor.


Gjennomføre en kontroll av personopplysningene mot sanksjonsbestemmelser for å sikre at disse ikke overtredes.

Kontaktopplysninger: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer og post-/leveringsadresse.

Informasjon om økonomien din: f.eks. informasjon om inntekt eller opplysninger om hvor andre bestemte betalinger kommer fra eller hva de skal brukes til.

Opplysninger om kjøpet ditt: f.eks. opplysninger om din interaksjon med butikken og levering.


Informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister: Listene inneholder navn på personer som omfattes av restriksjoner besluttet av EU og, for eksempel, OFAC (Office of Foreign Asset Control, USA). Listen inneholder informasjon som navn, fødselsdato, fødested, yrke og/eller stilling og årsaken til at personen er oppført på listen.


Rettslig forpliktelse f.eks. i henhold til sanksjonsloven.


Behandlingen inkluderer profilering og automatisert beslutningstaking, se avsnitt 9 nedenfor.


Foreta svindelkontroll før et kjøp innvilges og håndtere eventuelle tilfeller av svindel.


Intern informasjon som vi har tilgang til på grunnlag av din avtale med oss. Hvilken type informasjon som inkluderes, avhenger av sakstypen og vårt behov for å oppfylle kravene til risikostyring.


Ekstern informasjon fra tredjeparter kan innhentes avhengig av sakstype og våre krav til risikostyring.

Oppfyllelse av avtale med en fysisk person.

Norion Banks og andre kunders berettigede interesse i å forhindre svindel med det formål å beskytte deg, andre kunder og Norion Bank.


Behandlingen inkluderer profilering og automatisert beslutningstaking, se avsnitt 9 nedenfor.


Fastsette, fremme og forsvare rettskrav.

Kontaktopplysninger: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer og post-/leveringsadresse.

Informasjon om økonomien din: f.eks. informasjon om inntekt, betalingsanmerkninger, betalingspålegg og gjeldssanering.

Informasjon som du oppgir til vår kundeservice: f.eks. opptak av telefonsamtaler, chattesamtaler eller e-postkorrespondanse.


 

Norion Banks berettigede interesse i å fastsette, fremme og forsvare rettskrav, f.eks. å håndtere klager og reklamasjoner i forbindelse med rettsprosesser, eller for å forhindre bruk av Norion Banks tjenester i strid med loven eller vilkårene for tjenesten.


 
Håndtere klager.

Kontaktopplysninger: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer og post-/leveringsadresse.

Informasjon om økonomien din: f.eks. informasjon om inntekt, betalingsanmerkninger, betalingspålegg og gjeldssanering.

Informasjon som du oppgir til vår kundeservice: f.eks. opptak av telefonsamtaler, chattesamtaler eller e-postkorrespondanse.


 

Norion Banks berettigede interesse i å etterleve Finanstilsynets og Den europeiske banktilsynsmyndighetens (EBA) generelle råd om håndtering av klager med hensyn til finansielle tjenester for forbrukere.

 

3.3 For produktutviklings-, finans- og statistikkformål

Formål Kategorier av personopplysninger (som du oppgir) Kategorier av personopplysninger (som samles inn fra en tredjepart) Rettslig grunnlag i henhold til personvernforordningen Annet
For statistikk- og risikostyringsformål, f.eks. i forbindelse med utarbeiding av risikoberegningsmodeller og håndtering av kapitaldekningskrav.

Kontaktopplysninger: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer og post-/leveringsadresse..

Betalingsopplysninger: f.eks. opplysninger om kreditt- og debetkort, kontonummer og banknavn.

Informasjon om økonomien din: f.eks. informasjon om inntekt, betalingsanmerkninger, betalingspålegg og gjeldssanering.


Opplysninger om kjøpet ditt fra tilknyttet butikk: f.eks. opplysninger om din interaksjon med butikken, bestilling og levering.

Informasjon om økonomien din fra kredittvurderingsbyråer: f.eks. informasjon om inntekt, betalingsanmerkninger, betalingspålegg og gjeldssanering.


Rettslig forpliktelse til å sikre etterlevelse av lovgivning om forbrukerkreditt samt kapitalkravsregler i tråd med kapitalkravsforordningen og kapitalkravsdirektivet.


 
Foreta bokføring og regnskapsføring i henhold til loven.

Kontaktopplysninger: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer og post-/leveringsadresse.

Betalingsopplysninger: f.eks. betalingsmiddel, betalingsdato og banknavn.


Opplysninger om kjøpet ditt fra tilknyttet butikk: f.eks. opplysninger om din interaksjon med butikken, bestilling og levering. Rettslig forpliktelse til å sikre bokføring og regnskapsføring i henhold til regnskapsloven.  
Anonymisere personopplysninger for å forbedre tjenestene våre og analysere kundeatferd.

Kontaktopplysninger: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer og post-/leveringsadresse.

Betalingsopplysninger: f.eks. opplysninger om kreditt- og debetkort (kortnummer, utløpsdato og CVV-kode), kontonummer og banknavn.

Informasjon om økonomien din: f.eks. informasjon om inntekt, betalingsanmerkninger, betalingspålegg og gjeldssanering.

Opplysninger om kjøpet ditt: f.eks. opplysninger om din interaksjon med butikken og levering.

Informasjon om enheten din (datamaskin, telefon eller lignende): f.eks. IP-adresse, informasjon om enheten din og enhetsinnstillinger.

Teknisk informasjon: f.eks. svartid for nettsider.


Informasjon om økonomien din fra kredittvurderingsbyråer: f.eks. informasjon om inntekt, betalingsanmerkninger, betalingspålegg og gjeldssanering.

Opplysninger om kjøpet ditt fra tilknyttet butikk og leverandører av betalingsløsninger ved bruk av vår kasseløsning: f.eks. opplysninger om din interaksjon med butikken, bestilling og levering.

Kontaktopplysninger: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer og post-/leveringsadresse.

Betalingsopplysninger: f.eks. opplysninger om kreditt- og debetkort (kortnummer, utløpsdato og CVV-kode), kontonummer og banknavn.


Norion Banks berettigede interesse i å utvikle virksomheten og tjenestene gjennom dataanalyser med det formål å teste og videreutvikle produktideer og -konsepter.

Anonymiserte opplysninger omfattes ikke av EUs personvernforordning ettersom slike opplysninger ikke kan brukes til å identifisere en fysisk person.

Ved å anonymisere opplysninger behandler vi så få opplysninger om deg som mulig, og vi kan på den måten bedre ivareta ditt personvern.


Sammenstille grunnlag for forretnings- og metodeutvikling, markeds- og kundeanalyser, både til intern bruk og til samarbeidspartnerne våre. Dette inkluderer også arbeid for å forhindre svindel.

Kontaktopplysninger: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer og post-/leveringsadresse.

Betalingsopplysninger: f.eks. opplysninger om kreditt- og debetkort (kortnummer, utløpsdato og CVV-kode), kontonummer og banknavn.

Informasjon om økonomien din: f.eks. informasjon om inntekt, betalingsanmerkninger, betalingspålegg og gjeldssanering.

Opplysninger om kjøpet ditt: f.eks. opplysninger om din interaksjon med butikken og levering.

Informasjon om enheten din (datamaskin, telefon eller lignende): f.eks. IP-adresse, informasjon om enheten din og enhetsinnstillinger.

Teknisk informasjon: f.eks. svartid for nettsider.

 


Opplysninger om kjøpet ditt fra tilknyttet butikk og leverandører av betalingsløsninger ved bruk av vår kasseløsning:

Kontaktopplysninger: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer og post-/leveringsadresse.

Betalingsopplysninger: f.eks. opplysninger om kreditt- og debetkort (kortnummer, utløpsdato og CVV-kode), kontonummer og banknavn.

Informasjon om økonomien din fra kredittvurderingsbyråer: f.eks. informasjon om inntekt, betalingsanmerkninger, betalingspålegg og gjeldssanering.

Opplysninger om kjøpet ditt: f.eks. opplysninger om din interaksjon med butikken og levering.

Opplysninger om din folkeregistrerte adresse kan også innhentes fra SPAR eller kredittvurderingsbyråer.


Norion Banks berettigede interesse i å utvikle virksomheten gjennom dataanalyser med det formål å teste og videreutvikle produktideer og -konsepter.  

3.4 Kredittformål

Formål Kategorier av personopplysninger (som du oppgir) Kategorier av personopplysninger (som samles inn fra en tredjepart) Rettslig grunnlag i henhold til personvernforordningen Annet
Sikre betaling av forfalte krav, f.eks. gjennom å drive inn eller selge forfalte krav.

Kontaktopplysninger: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer og post-/leveringsadresse.

Betalingsopplysninger: f.eks. beløp, banknavn og betalingsdato.

Informasjon om økonomien din: f.eks. informasjon om inntekt, betalingsanmerkninger, betalingspålegg og gjeldssanering.

Opplysninger om kjøpet ditt: f.eks. opplysninger om din interaksjon med butikken og levering.


Kontaktopplysninger til inkassoselskap: f.eks. navn og registrert adresse.

Opplysninger om kjøpet ditt: f.eks. bestilling og levering.

Betalingsopplysninger: f.eks. betalinger til inkassoselskap eller myndigheter.

Informasjon om økonomien din fra kredittvurderingsbyråer eller inkassoselskap: f.eks. informasjon om inntekt, betalingsanmerkninger, betalingspålegg og gjeldssanering.

Opplysninger om din folkeregistrerte adresse kan også innhentes fra SPAR eller kredittvurderingsbyråer.


Norion Banks berettigede interesse i å drive inn forfalte krav.  

3.5 Markedsføringsformål

Formål Kategorier av personopplysninger (som du oppgir) Kategorier av personopplysninger (som samles inn fra en tredjepart) Rettslig grunnlag i henhold til personvernforordningen Annet

Norion Bank ønsker å kunne sende meldinger og markedsføringsmateriale til deg forutsatt at du ikke har takket nei til direkte markedsføring.

Markedsføring kan inkludere kundetilbud og rabatter.

 


Kontaktopplysninger: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer og post-/leveringsadresse.

Informasjon om enheten din (datamaskin, telefon eller lignende): f.eks. IP-adresse, informasjon om enheten din og enhetsinnstillinger.


  Norion Banks berettigede interesse i å markedsføre tjenestene sine. Du har alltid rett til å protestere mot direkte markedsføring, se avsnitt 8.5 nedenfor.

Norion Bank ønsker å kunne sende markeds- og kundetilfredshetsundersøkelser til deg forutsatt at du ikke har takket nei til å delta i slike undersøkelser.

Slike undersøkelser kan sendes via e-post eller SMS.

 


Kontaktopplysninger: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer, post-/leveringsadresse, e-postadresse og telefonnummer.


  Norion Banks berettigede interesse i å gjennomføre markeds- og kundetilfredshetsundersøkelser for å forbedre tjenestene våre. Du har alltid rett til å protestere mot direkte markedsføring, se avsnitt 8.5 nedenfor.
Bestemme hva slags markedsføring som skal sendes til deg.

Kontaktopplysninger: f.eks. navn, fødselsdato, personnummer, post-/leveringsadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Informasjon om enheten din (datamaskin, telefon eller lignende): f.eks. IP-adresse, informasjon om enheten din og enhetsinnstillinger.


  Norion Banks berettigede interesse i å tilpasse markedsføringsinnholdet til ulike målgrupper. Behandlingen inkluderer profilering, se avsnitt 9 nedenfor.
Når du som en privatperson gir tilbakemelding etter et kjøp.

Kontaktopplysninger: Informasjonen som oppgis av deg i fritekstfeltet.


  Norion Banks berettigede interesse i å etablere og opprettholde kontakt med personer som har uttrykt interesse for tjenestene våre.  

3.6 Behandling av personopplysninger gjennom informasjonskapsler (cookies)

Formål Kategorier av personopplysninger (som du oppgir) Kategorier av personopplysninger (som samles inn fra en tredjepart) Rettslig grunnlag i henhold til personvernforordningen Annet
Sporingsformål: Vi registrerer antall besøk og trafikkilder, slik at vi kan måle og forbedre nettstedets ytelse. På den måten får vi oversikt over hvilke sider som er mest og minst populære, og vi kan se hvordan besøkende beveger seg rundt på nettstedet. Det hjelper oss også med å forstå hvor brukerne kommer fra. Hjemmesideopplysninger IP-adresse, nettleserinnstillinger, hvilke sider du besøker eller hvor lang tid du tilbringer på siden, hvilken type enhet du bruker, hvor lang tid det tok å laste inn en side og hvilket land du kommer fra.  

Norion Banks berettigede interesse i å videreutvikle nettstedene slik at de blir mer brukervennlige for kundene.

Vær oppmerksom på at lagring av informasjonskapsler krever at du gir forhåndssamtykke. Dette samtykket gjelder bare lagring av informasjonskapsler og er ikke et rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger.


Ytterligere informasjon om plassering av informasjonskapsler og muligheten til å endre innstillingene dine finner du lenger nede på nettstedet under «Innstillinger for informasjonskapsler».
Markedsføringsformål: Denne typen sporingsteknologi iverksettes og brukes av reklamepartnerne våre for å skape en profil over dine interesser og vise relevante annonser på andre nettsteder. De lagrer ingen personopplysninger, men er basert på unik identifisering av nettleseren din. Hjemmesideopplysninger: unik identifisering av nettleseren din,
opplysninger om atferd (f.eks. hva du gjorde på nettstedet), demografiske opplysninger (f.eks. hvilket land eller hvilken by du besøkte nettstedet fra).
 

Norion Banks og tredjeparts berettigede interesse i å markedsføre tjenestene sine.

Vær oppmerksom på at lagring av informasjonskapsler krever at du gir forhåndssamtykke. Dette samtykket gjelder bare lagring av informasjonskapsler og er ikke et rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger.


Du har alltid rett til å protestere mot å få tilsendt direkte markedsføring, se avsnitt 8.5 nedenfor.

Ytterligere informasjon om plassering av informasjonskapsler og muligheten til å endre innstillingene dine finner du lenger nede på nettstedet under «Innstillinger for informasjonskapsler».

4. Deling av personopplysninger

Som det fremgår nedenfor, kommer vi til å oppgi og overføre opplysninger om deg til en samarbeidspartner, en leverandør eller en underleverandør.

Du har rett til å innvende mot behandling som gjennomføres på grunnlag av Norion Banks eller en tredjeparts berettigede interesse. Se avsnittet Rettighetene dine nedenfor for å få mer informasjon om retten til innvending.

 

4.1 Selskaper i Norion Bank Group

Vi kan overføre og dele dine personopplysninger til selskaper innenfor Norion Bank-gruppen. Personopplysninger deles på grunnlag av Norion Banks legitime interesse i å dele data innenfor konsernet.

 

4.2 Butikker som bruker betalingsløsningene våre

Vi har flere tilknyttede butikker (både nettbutikker og fysiske butikker) som benytter seg av betalingsløsningene våre for betaling av produkter og tjenester («butikk»), blant annet gjennom Norion Check-out og Walley.

For at butikken skal kunne utføre og administrere kjøpet ditt og administrere forholdet ditt til butikken eller butikkens konsernselskap, f.eks. gjennom å bekrefte identiteten din, sende varer, håndtere spørsmål og tvister, for å forhindre svindel og eventuelt sende relevant markedsføring. For den behandlingen av personopplysningene dine som er delt med en butikk, og som butikken behandler, gjelder butikkens vilkår samt personverninformasjon.

Det rettslige grunnlaget er oppfyllelse av avtale som kunden er part i, og Norion Banks samt butikkens berettigede interesse av å forhindre svindel.

 

4.3 Myndigheter og Gjeldsregisteret

Vi kan komme til å dele og overføre informasjon om deg til ulike myndigheter, for eksempel Politiet, Skatteetaten eller Gjeldsregisteret. Vi kommer til å overføre alle eller deler av personopplysningene vi behandler, hvis vi er forpliktet til å gjøre det i henhold til loven, eller hvis du har gitt samtykke til det.

Personopplysninger deles med myndighetene når Norion Bank er forpliktet ved lov til å gjøre det, og i enkelte tilfeller hvis du har bedt om at vi skal gjøre det, for eksempel for å forebygge og etterforske kriminelle forhold eller rapportere gjeldsdata til Gjeldsregisteret.

Avhengig av myndighet og formål, er det rettslige grunnlaget oppfyllelse av en rettslig forpliktelse, oppfyllelse av en avtale eller Norion Banks berettigede interesse i å forhindre og forebygge kriminelle transaksjoner.

 

4.4 Leverandører av betalingsløsninger

Norion Bank deler personopplysninger i form av kortopplysninger med leverandører av betalingsløsninger som er PCI DSS-sertifiserte, og som vi samarbeider med for å håndtere kortkjøp via Norion Check-out. Denne delingen skjer på det rettslige grunnlaget oppfyllelse av avtale, med andre ord for at transaksjonen skal kunne gjennomføres.

 

4.5 Fakturautsteder

Dersom du betaler med faktura, vil kontaktopplysningene dine, som navn, adresse og kjøpsinformasjon, bli sendt til vår fakturautsteder som lager fakturaene for oss. Rettslig grunnlag for denne delingen er oppfyllelse av en avtale, slik at vi kan administrere betalingen din.

 

4.6 Inkassoselskap

Dersom du har ubetalte forfalte krav hos oss, vil vi bruke et inkassoselskap for å drive inn kravet. I slike tilfeller deler vi dine personopplysninger, som fødselsnummer, kontaktopplysninger og gjeldsinformasjon, med inkassoselskapet. Inkassoselskapet behandler personopplysninger i henhold til sin egen personvernerklæring og er behandlingsansvarlig for sin egen behandling av personopplysninger. Denne delingen av informasjon gjør vi basert på den berettigede interessen vår i å drive inn eller selge forfalte krav.

 

4.7 Samarbeidspartnere og leverandører

Vi kan komme til å dele dine personopplysninger med leverandører og samarbeidspartnere som opptrer som databehandlere for oss, eller som uavhengige behandlingsansvarlige. Denne delingen av informasjon er nødvendig for at vi skal kunne:

 • tilby teknologi som muliggjør elektronisk identifikasjon.
 • benytte leverandører av IT-systemer, hosting-systemer og annen teknologi
 • benytte leverandører som leverer utviklings- og driftstjenester til oss, inkludert vedlikehold og support.

 

4.8 Andre

Vi kan også komme til å dele dine personopplysninger med fysiske og juridiske personer som er autorisert til å få tilgang til opplysningene av flere årsaker, for eksempel: verge, administrator eller fullmektig med mer.

 

 

5. Overføring av personopplysninger til mottakere i land utenfor EU/EØS

Vi streber etter å bare behandle personopplysningene dine i land innenfor EU og EØS, men det forekommer at opplysninger behandles utenfor EU eller EØS (et såkalt «tredjeland»). Slik behandling skjer bare under forutsetning av at øvrige regler i personvernforordningen følges, og at minst én av forutsetningene nedenfor er oppfylte:

 • EU-kommisjonen har besluttet at det er et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet, i henhold til artikkel 45 i personvernforordningen.
 • Det er vedtatt andre egnede beskyttelsestiltak, f.eks. standard avtaleklausuler eller bindende virksomhetsregler, ifølge henholdsvis artikkel 46.2 og 47 i personvernforordningen.

Ved overføring av personopplysninger til tredjeland uten tilstrekkelig beskyttelsesnivå bruker Norion Bank kompletterende beskyttelsestiltak for å beskytte personopplysninger som overføres. Eksempler på slike tiltak kan være pseudonymisering eller at personopplysninger ikke overføres i klartekst. Kompletterende beskyttelsestiltak brukes for å sikre et egnet beskyttelsesnivå for personopplysninger som overføres.

 

 

6. Lagringstid for personopplysninger

Som det fremgår over, vil vi bare lagre og behandle personopplysningene dine så lenge det finnes et rettslig grunnlag for det. Hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine avhenger av formålet med behandlingen og bankens rettslige forpliktelse til å lagre personopplysninger.

 

6.1 Hvis du har inngått en avtale med oss

Generelt lagrer vi personopplysninger som kan tilskrives et avtaleforhold, så lenge avtaleforholdet med deg består, og deretter i 10 år med hensyn til regler om gjensidig avtalebegrensning. I enkelte tilfeller kan opplysningene bli lagret lengre på grunn av lovgivning om kapitaldekning som vi må etterleve.

Hvis du ikke inngår noen avtale med oss, lagres normalt personopplysningene i maks. 3 måneder, men opplysningene kan i enkelte tilfeller bli lagret lengre på grunn av gjeldende lovgivning, for eksempel som nevnt over.

 

6.2 Hvis vi har en rettslig forpliktelse til å lagre personopplysninger

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å lagre personopplysningene dine lengre for å overholde juridiske krav. Lagringstider vil variere innenfor Norion Bank-gruppen, avhengig av nasjonale lovkrav. Vi er f.eks. pålagt å lagre dine personopplysninger for å oppfylle vår rettslige forpliktelse til å oppbevare kundeopplysninger i 5 til opptil 10 år i henhold til hvitvaskingsloven. Vi har også en rettslig forpliktelse til å oppbevare regnskapsmateriale i 7 år (pluss inneværende år), i henhold til regnskapsloven.

Under følger noen eksempler på lagringstid i henhold til de rettslige forpliktelser som følger av norsk lov. Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan disse vurderingene er gjort, kan du gjerne kontakte oss (se kontaktopplysninger i avsnitt 10).

Når du bruker Walleys produkter eller tjenester Rettslig grunnlag og lagringstid
Opplysninger knyttet til kjøp foretatt ved bruk av Walleys produkter eller tjenester. Opplysninger om ditt/dine kjøp vil, som en generell regel, oppbevares i 7 år pluss inneværende år, i henhold til regnskapslovgivningen.
Opplysninger knyttet til kredittsjekk når vi gir deg kreditt i forbindelse med et kjøp.

3 år i henhold til lovgivning om forbrukerkreditt.

Kredittrapporter om ikke innvilgede kredittsøknader blir normalt slettet etter 90 dager. Dersom du søker om kreditt på nytt innen 90 dager etter å ha fått avslag, vil sletting finne sted 90 dager etter det sist registrerte avslaget.

Informasjon knyttet til vurdering av en forbrukers evne til å betale tilbake kreditt samt risikoanalyse i forbindelse med forbrukerens søknad om enhver form for kreditt hos Norion Bank.

7 år i henhold til lovgivning om forbrukerkreditt.


For å forhindre hvitvasking, terrorfinansiering og svindel samt for sikkerhetsformål Rettslig grunnlag og lagringstid
Forhindre at Norion Banks virksomhet blir brukt til hvitvasking eller terrorfinansiering. 5 år eller opptil 10 år i henhold til hvitvaskingsloven.

Kredittformål Rettslig grunnlag og lagringstid
Sikre betaling av forfalte krav, f.eks. gjennom å drive inn eller selge forfalte krav. 7 år pluss inneværende år, i henhold til loven, etter at gjelden er slettet.

6.3 For spesifikke formål

Dersom vi behandler personopplysningene dine på bakgrunn av vår berettigede interesse, lagrer vi personopplysningene så lenge formålet for behandlingen gjelder. Nedenfor følger noen eksempler på lagringsperioder. Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan disse vurderingene er gjort, kan du gjerne kontakte oss (se kontaktopplysninger i avsnitt 8).

Formål Rettslig grunnlag og lagringstid
Administrere og håndtere saker mottatt av Walley kundeservice eller kundeservice for butikker. Opptil 10 år fra tidspunktet for kommunikasjonen basert på generelle foreldelsesfrister. Behandlingen er basert på Norion Banks berettigede interesse i å tilby kundeservice og støtte til både butikker og sluttkunder.
Gjøre opptak av telefonsamtaler når du tar kontakt med Walleys kundeservice på telefon. 90 dager fra opptaksdato. Merk at det bare vil bli gjort opptak av telefonsamtalen hvis du har gitt samtykke til det. Behandlingen er basert på Norion Banks berettigede interesse i å levere effektiv kundeservice av høy kvalitet.
Gjennomføre markeds- og kundetilfredshetsundersøkelser for å få tilbakemeldinger og videreutvikle Walleys produkter og tjenester. 12 måneder fra tidspunktet for kommunikasjonen. Behandlingen er basert på Norion Banks berettigede interesse i å videreutvikle våre produkter og tjenester samt gjennomføre forbedringsarbeid på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukerne av Walleys produkter og tjenester.

6.4 Rettskrav

Personopplysninger kan lagres i en lengre periode enn det som er oppgitt ovenfor dersom det er nødvendig for å fastsette, fremme og forsvare rettskrav.

 

6.5 Sletting

I henhold til EUs personvernforordning har du rett til å be om sletting av personopplysningene dine. Vi vil slette personopplysningene forutsatt at det ikke finnes noen juridiske eller kontraktsmessige hindringer. Les mer i avsnitt 8 nedenfor.

 

 

7. Beskyttelse av dine personopplysninger

Det er ytterst viktig for oss å håndtere personopplysningene dine på en sikker måte. Vi iverksetter derfor kontinuerlig egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene vi innehar, mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, avsløring, endring og destruering.

 

 

8. Rettighetene dine

For å utøve dine rettigheter er du alltid velkommen til å kontakte oss på privacy@norionbank.se. Du finner også mer informasjon om rettighetene dine på Norwegian Data Protection Authority nettested.

Det er kostnadsfritt å utøve rettighetene dine. Norion Bank har imidlertid rett til å kreve en rimelig administrativ avgift hvis forespørselen er åpenbart ugrunnet eller urimelig.

 

8.1 8.1 Registerutskrift

Du har rett til å få en kopi av personopplysningene dine som er registrert hos oss, i henhold til gjeldende personvernlovgivning, en såkalt registerutskrift. Du kan kreve å få tilsendt en registerutskrift ved å logge inn på gdpr.norionbank.se, eller ved å kontakte oss via kontaktopplysningene som er angitt i denne personverninformasjonen.

 

8.2 Retting

Hvis du mistenker eller har oppdaget at noen del av personopplysningene dine er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å kreve at opplysningene rettes eller slettes. Da kan du kontakte oss via kontaktopplysningene som er angitt i denne personverninformasjonen. Se videre om retten til å bli glemt under avsnittet Sletting nedenfor.

 

8.3 Sletting (retten til å bli glemt)

Du har rett til å kreve at vi skal slette personopplysninger som gjelder deg (kalles av og til «retten til å bli glemt»). Når vi mottar et slikt krav, gjør vi en vurdering i det enkelte tilfellet. Vi sletter opplysningene dine bare hvis det ikke finnes noen hinder i lov eller avtale. Det er for eksempel ikke mulig å slette opplysninger som vi har om deg på grunn av en rettslig forpliktelse til å lagre opplysningene.

 

8.4 Innvending

Du har rett til å innvende mot behandling som er grunnet på Norion Banks eller en tredjeparts berettigede interesse.

 

8.5 Innvendig (sperre mot direktemarkedsføring)

Som det fremgår av avsnitt 3.5 over, kommer Norion Bank eller noen av samarbeidspartnerne våre til å bruke personopplysningene dine til markedsføring og profilering. Dette innebærer at du kan få tilsendt reklame basert på opplysningene du har gitt oss. Hvis du ikke ønsker å motta direktemarkedsføring, kan du kontakte oss via privacy@norionbank.se og kreve en sperre mot direktemarkedsføring.

 

8.6 Dataportabilitet

Du har rett til å henvende deg til oss for under visse forutsetninger og hvis vi behandler personopplysninger med støtte i avtale eller samtykke, å få en kopi i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format (f.eks. CSV eller PDF) av personopplysningene du selv har oppgitt til oss, og rett til å få disse overført direkte til en annen personopplysningsansvarlig, hvis det er teknisk mulig.

 

8.7 Begrensning

Hvis du har henvendt deg til oss med et krav om sletting, innvending eller retting, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen i den tiden kravet ditt prøves. Dette kan f.eks. innebære at retten for saksbehandlere til å behandle personopplysningene dine begrenses, eller at personopplysningene dine ikke behandles i det hele tatt i løpet av den tiden kravet ditt prøves.

 

8.8 Bekreftelse av identiteten din og saksbehandlingstider

Hvis Norion Bank har rimelige grunner til å tvile på identiteten din, er Norion Bank forpliktet i henhold til lov til å kreve at du oppgir kompletterende informasjon for å bekrefte identiteten din. Hvis det i ett enkelt tilfelle ikke er mulig å bekrefte identiteten din, er Norion Bank dermed forhindret fra å imøtekomme kravet ditt.

Kravet ditt håndteres så raskt som mulig og senest i løpet av én (1) måned fra det tidspunktet Norion Bank mottok kravet. Denne perioden kan forlenges med opptil to (2) måneder avhengig av hvor komplisert kravet er, og antallet innkomne krav.

 

 

9. Automatisert beslutningstaking og profilering

9.1 Automatisert beslutningstaking

Automatisert beslutningstaking innebærer at vi tar beslutninger gjennom tekniske hjelpemidler som bruker algoritmer, uten noen form for menneskelig inngripen. Beslutningene kan ha rettslige konsekvenser eller påvirke deg i betydelig grad.

I vår automatiserte kredittvurdering bruker vi beslutningsregler, beregninger av tilbakebetalingsevne og statistiske modeller. De statistiske modellene er utformet for å beregne risiko for individuelle kredittsøknader og er basert på historiske resultater for tidligere innvilget kreditt. De automatiserte beslutningene baseres på opplysningene som du selv har oppgitt og på opplysninger fra interne og eksterne kilder. Norion Bank bruker automatisert beslutningstaking i følgende situasjoner:

 • Beslutninger om å innvilge din søknad om å bruke en tjeneste som innebærer kreditt. Du finner informasjon om hvilke personopplysninger som brukes til automatisert beslutningstaking i avsnitt 3.5.
 • Beslutninger om å ikke innvilge din søknad om å bruke en tjeneste som innebærer kreditt. De automatiserte beslutningene baseres på opplysningene som du selv har oppgitt, opplysninger fra eksterne kilder, som f.eks. kredittvurderingsbyråer, og Norion Banks egen informasjon. Du finner informasjon om hvilke personopplysninger som brukes til automatisert beslutningstaking i avsnitt 3.5.
 • Beslutninger om hvorvidt det foreligger en risiko for hvitvasking basert på en analyse om kundeatferd. Norion Bank undersøker, når det er relevant, om spesifikke kunder står oppført på sanksjonslister. Du finner informasjon om hvilke personopplysninger som brukes til automatisert beslutningstaking i avsnitt 3.3.
 • Beslutninger om hvorvidt det foreligger en risiko for svindel i forbindelse med en transaksjon eller om en spesifikk kunde utgjør en risiko for svindel. Du finner informasjon om hvilke personopplysninger som brukes til automatisert beslutningstaking i avsnitt 3.3.

Hvis du ikke blir godkjent via de automatiserte beslutningene beskrevet ovenfor, vil du ikke få tilgang til Norion Banks tjenester, inkludert betalingsmetodene våre hos Walley.

Formålet med automatisert beslutningstaking er å administrere kreditt på en effektiv og lovlig måte. Automatisert beslutningstaking overvåkes av Norion Banks personvernombud.

 

9.2 Retten din til å innvende mot en automatisert beslutning

Norion Banks rettslige grunnlag for automatisert beslutningstaking er at det er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale mellom deg og oss, eller hvis du har gitt samtykke (artikkel 22.1 a og 22.1 c i personvernforordningen).

Du har rett til å kontakte oss på privacy@norionbank.se eller +46 10-161 00 00 for å få personlig kontakt med en medarbeider i Norion Bank. Du har særskilt rett til å uttrykke hensikten din og bestride den automatiserte beslutningen. Du har også rett til å få den automatiserte beslutningen forklart for deg.

Bestridelsen din prøves av oss i hvert enkelt tilfelle så raskt som mulig og senest i løpet av én (1) måned fra det tidspunktet kravet ditt var Norion Bank i hende. Denne perioden kan forlenges med opptil to (2) måneder avhengig av hvor komplisert bestridelsen er, og antallet innkomne krav.

 

9.3 Profilering

Med profilering menes automatisk behandling av personopplysninger som brukes til å vurdere visse personlige egenskaper hos en fysisk person, særlig for å analysere eller forutsi for eksempel vedkommendes økonomiske situasjon, personlige referanser, interesser og oppholdssted.

Vi tar i bruk profilering for:

 • markeds- og kundeanalyser
 • systemutvikling
 • markedsføring
 • overvåkning av transaksjoner for å forhindre svindel

 

 

10. Data Protection Officer (DPO)

Vi har utpekt et personvernombud (DPO) som skal overvåke at vi følger personvernreglene i virksomheten vår. DPO skal utføre oppdraget på en uavhengig måte i forhold til de øvrige delene av virksomheten.

Du har rett til å kontakte DPO med alle spørsmål som gjelder personopplysningene dine og for å utøve rettighetene dine.

E-mail:

privacy@norionbank.se

Telefon:

+46 10-161 00 00

 

 

11. Rett til å sende inn klage til tilsynsmyndighet

Hvis du har spørsmål om behandlingen vår av personopplysninger, kan du kontakte oss på privacy@norionbank.se. Hvis du mistenker at vi har behandlet personopplysningene dine på feil eller ulovlig måte, vil vi gjerne at du først kontakter oss for at vi skal kunne utrede synspunktene dine.

Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på feil eller ulovlig måte, kan du henvende deg med en formell klage til en tilsynsmyndighet i henhold til artikkel 77 i personvernforordningen. Datatilsynet er den uavhengige tilsynsmyndigheten som utøver tilsyn med regeletterlevelse av personvernforordningen i Norge. Du finner mer informasjon på www.datatilsynet.no

 

 

12. Endringer av denne personverninformasjonen

NorionNorion Bank forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personverninformasjonen når som helst i den grad endringene er nødvendige. Alle endringer publiseres på nettstedet www.walley.se/dataskydd. Du bør derfor lese gjennom denne personverninformasjonen med jevne mellomrom for å forsikre deg om at du kjenner til endringene.

 

 

Sist oppdatert

2024–02–16