Slik jobber Walley med bærekraft

Netthandelen står overfor en rekke bærekraftsutfordringer. Dels klimarelaterte problemstillinger vedrørende transporter og returer, dels problemstillinger som handler om økonomisk bærekraft, for eksempel å motvirke overbelåningen i samfunnet. Som en aktør innen netthandel ønsker Walley å bidra til økt bevissthet rundt klimamessig, sosial og økonomisk bærekraft. Det betyr at vi streber etter å ha en kontinuerlig dialog med bransjekollegaer, partnere og kunder om hvordan vi sammen kan bidra til en bærekraftig fremtid.

Walley er et varemerke i Norion Bank AB, som har som ambisjon å bidra målbart til FNs globale bærekraftsmål frem mot 2030. Vår ambisjon er også å medvirke til å nå målet i Paris-avtalen om å holde den globale oppvarmingen under 2 grader. Vi vil øke de positive effektene og redusere de negative fra vår finansieringsvirksomhet.

Norion Bank AB vil gjennom forretningsmessighet, engasjement og omtanke gjøre det mulig for kunder å fortsette å utvikle seg. Sammen skal vi bidra til morgendagen og en bærekraftig utvikling.


Les mer om Norion Bank ABs bærekraftsarbeid